Telemarketing/Telesales

Telemarketing giúp doanh nghiệp tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, nắm được đặc điểm, nhu cầu của khách hàng dựa trên cơ chế đáp ứng tình hình thực tế của doanh nghiệp. Telemarketing giúp doanh nghiệp tạo ra các tương tác với khách hàng.

Telesales là một trong những giải pháp bán hàng hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp khách hàng với số lượng lớn với chi phí hợp lý.

Đội ngũ Telemarketing/Telesales của Ánh Hào Quang được đào tạo chuyên môn về các kỹ năng:
+ Giao tiếp
+ Khai thác thông tin.
+ Kiểm soát cảm xúc
+ Tư vấn sản phẩm.
+ Thuyết phục Khách hàng

Sẽ giúp gắn kết khách hàng và sản phẩm của Doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả các nguồn khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra Ánh Hào Quang còn cung ứng đội ngũ Điều tra nghiên cứu thị trường, giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhanh nhất và chính xác nhất về nhu cầu của khách hàng trên thị trường sản phẩm mà Doanh nghiệp đang kinh doanh.